زندگی یا مرگ؟!


میشه زنده بود اما مرد!

میپرسین چطور؟!

بعنی زنده باشی اما نباشی!

اثری از حیات در احساست و رفتارت نمونه

نه بدونی چی میخوای ، نه میلی به غذا داشته باشی و نه غریزه ی جنسی :|

تمام نیازهای اولیه ت بی معنا بشن

درکت از زمان به طور کل عوض بشه

انگار که در فضا زندگی کنی

فرق شب و روز رو ندونی

دیروز با امروز و فردا تفاوتی برات نداشته باشه

خلاصه و مختصر بخوام برات بگم؛ یعنی امید و ایمان عزیزی که برای ادامه زندگی بهش نیاز داری دیگه وجود نداشته باشه
و

تمام این حس ها از یک خبر نشأت میگیره

یک خبر خوب :)

یک خبر از شادی و خوشبختی

مثل خبر جشن نامزدی!!!!