یک عاشق مطالعه که بیشتر از نوشتن در پروفایل خودش، دوس داره از مطالب بقیه لذت ببره | اینستاگرام: golnush_d