آموزش و پرورش و ده بلاهایی که بر سر ما می‌آورد

هرچه بیشتر از دوران تحصیلم می‌گذرد بیشتر درک می‌کنم که آموزش و پرورش چه اشتباهات ویرانگری دارد. در اینجا ۱۰ مورد از مضرات آن را می‌گویم:

  1. ‌بی‌ثمر بودن مطالب
  2. آموزش منفی
  3. کمال گرایی منفی
  4. کشتن انگیزه و هیجان
  5. از بین بردن عزت نفس
  6. از بین بردن اعتماد بنفس
  7. کم اهمیت جلوه دادن ایده‌پردازی
  8. حذر از شکست به عنوان عامل منفی
  9. انباشتن ذهن با مطالب بدردنخور و حفظیات
  10. تقویت فعالیت‌های فردی به جای تیمی (ایجاد رقابت به جای رفاقت و همکاری)

البته مدرسه تا مدرسه فرق دارد و فضاهای آموزشی نسبت به گذشته توفیق داشته‌اند، با این وجود هنوز هم پتانسیل موضوعات فوق کم و زیاد وجود دارد. از طرف دیگر این موارد تنها به آموزش پروش ایران محدود نمی‌شود و بسیاری از کشورها با این موضوعات دست و پنجه نرم می‌کنند.

غرض از گفتن این موارد بهبود وضعیت فعلی ماست؛ این که بدانیم ما چه مسیر اشتباهی را طی کرده‌ایم، کمک می‌کند مشکلات و نقاط ضعف‌مان را بهتر بشناسیم، برای حال و آینده‌مان بهتر فکر کنیم و برنامه بریزیم. همه موارد بالا راه بهبود مشخص دارند، مهارت‌های مهم را می‌توان شناسایی کرد، یاد گرفت، و باهوش‌تر شد، اگر رویای پیشرفت در سر بپرورانیم.


نقدهای مشابه در مورد یادگیری و آموزش در ایران: