یکم دانشجوی کامپیوتر که علاقه داره به محیط زیست یه رادیو داره از نوع بادیو و یه سری دوست و آشنا داره که دوسشون داره