ما بنگاه کاریابی نیستیم، محلی برای ملاقات کارفرمایان و کارجویان مهیا می‌کنیم؛ ملاقاتی بی‌واسطه و مملو از یادگیری.