ویرگول
ورودثبت نام
لیلا آیار
لیلا آیار
خواندن ۱ دقیقه·۲۰ روز پیش

خیس خورده

در حال حاضر در حال خواب هستم و به متن امشب فکر میکنم.

درباره چه چیزی حرف بزنم .

درباره‌ی سختی هایم حرف بزنم.

یا از تجربه های نه چندان خوبم بگویم.

ولی دوست دارم این متن را کامل کنم

و در مورد چیز جالبی حرف بزنم.

امروز با سختی گذشت ،ولی آن چیز مهم، گذشتن آن بود.

اما امروز یک چیز را آموخت که پای حرف هایم و قول های که به خودم دادم بمانم.

از شب پاسی گذشته من خوشحالم که دارم چیزی برایتان می نویسم .

دوست ندارم از غم هام حرف زنم دوست دارم از شادی هایم بگویم.

باید برای فردای خودم تلاش کنم و از ثمره هاش برایتان حرف بزنم.

امید را از دست ندهیم، تنها امید هست که ما را زنده نگه داشته .
دنیا خودمان را با آنچه دوست داریم بسازیم و از آن با به خوبی لذت ببریم


متننوشتننویسندهدلنوشته
اثری از نوشته هایم
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید