ویرگول
ورودثبت نام
لیلا آیار
لیلا آیار
خواندن ۱ دقیقه·۲۳ روز پیش

دیوانگی آب


در کمی آب زیر دوش حمام

نمیدانم آب یا شیر آب بامن بازیش گرفته

یک بار متمایل به سرد و یک بار به گرم

بهش می گویم برایم همایش رقص گذاشتی

در این کمی وقت

در وقتی که من دوست دارم شاهانه دوش بگیرم

سطح مرا به پایین کشیدی

آیا این لیاقت من است که با تو حرف بزنم

از تو خواهش و تمنا کنم

این چه حالیست دیگر

بیا راه من را بگشا بزار به کار هایم

که حتی نمیدانم مهم هستن برسم

من در گیری های ذهنی زیاد دارم

تو هم به انها اضافه شدی

مثل دیوانه ها نمی گویم دست از سرم بردار

یا مرا مثل خود دیوانه کردی

من حرفم را با تو فقط تمام میکنم

به خود نگاه میکنم میبینم

هنوز حمام نکردم

امان از وراجی زبانم که حتی به آب هم رحم نکرد


متننوشتناولین نوشتهنویسندهنویسندگی
اثری از نوشته هایم
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید