مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت دانش بنیان داده‌پرداز پویای شریف