مسعود انصاری هستم ، سرپرست سابق تیم بازاریابی نماوا , قائم مقام و مدرس آکادمی دیجیتال مارکتینگ. عاشق آمار، داده کاوی، کلان داده ها، یادگیری ماشینی و بازاریابی داده محور. کانال : [email protected]