دیجیتال مارکترِ کُمُدا. در ویرگول از تجربه‌های مختلف شخصی‌ام می‌نویسم...mehrnaz.info و instagram.com/mehrnazbahramzadeh