علاقه‌مند مدیریت محصول / متخصص سرخ کردن بادمجون / دغدغه‌مند ایران / روزنامه‌نویس سابق