علاقه‌مند به بیگ‌دیتا، برنامه‌نویسی، تاریخ و سیاست