یک جستجوگر در دنیای بازاریابی | سرپرست بازاریابی بیسکویت فرخنده | پدرِ پادکست رادویونمودار | بیشتر درباره من http://mohalavi.ir