علم به زبان ساده

توضیح آخرین نظریات دانشمندان به زبان ساده

محمدرضا عالی‌پیام (هالو): هیچ دگرگونی و تحولی در جامعه ما رخ نخواهد داد مگر آنکه ابتدا تحول و دگرگونی در درون و در اندیشه ما رخ دهد. سواد اکنون به خواندن و نوشتن نیست، کسی که تاریخ نداند، کسی که گرفتار جهل و خرافات باشد، کسی که با علم بیگانه باشد، بی‌سواد است، بدین ترتیب ما تصمیم گرفتیم یک سلسله مباحث علمی را به زبان خیلی ساده در اینستاگرام بصورت زنده برگزار نماییم.

لینک‌های نخست (youtu.be) ارجاع به نسخه ویدیویی در یوتیوب و لینک‌های دوم (t.me) ارجاع به نسخه صوتی با فرمت mp3 در تلگرام است.

سلسله برنامه‌های علم به زبان ساده

آرشیو سلسله لایوهای شبانه با عنوان «علم به زبان ساده» به میزبانی محمدرضا عالی‌پیام (هالو) شاعر، طنزپرداز و وبلاگ‌نویس، علی هادیان مهندس برق، نویسنده و مترجم و کمال پرهام:

۰- شب صفر: معرفی برنامه

https://youtu.be/MxHIcrE-kOI

علم به زبان ساده: ۰- معرفی برنامه
علم به زبان ساده: ۰- معرفی برنامه

۱- شب اول: انفجار بزرگ (۱)

https://youtu.be/Z_gU638aW5E

https://t.me/sh_n_halloo/32797

علم به زبان ساده: ۱- انفجار بزرگ (۱)
علم به زبان ساده: ۱- انفجار بزرگ (۱)

۲- شب دوم: انفجار بزرگ (۲)

https://youtu.be/fBC_o7jRfrc

https://t.me/sh_n_halloo/32798

علم به زبان ساده: ۲- انفجار بزرگ (۲)
علم به زبان ساده: ۲- انفجار بزرگ (۲)

۳- شب سوم: انفجار بزرگ (۳)

https://youtu.be/nJH2x5uTczc

https://t.me/sh_n_halloo/32799

علم به زبان ساده: ۳- انفجار بزرگ (۳)
علم به زبان ساده: ۳- انفجار بزرگ (۳)

۴- شب چهارم: جهان‌های موازی (۱)

https://youtu.be/8XonJ-bvDKg

https://t.me/sh_n_halloo/32800

علم به زبان ساده: ۴- جهان‌های موازی (۱)
علم به زبان ساده: ۴- جهان‌های موازی (۱)

۵- شب پنجم: جهان‌های موازی (۲)

https://youtu.be/ZW4uqIeVlvI

https://t.me/sh_n_halloo/32801

علم به زبان ساده: ۵- جهان‌های موازی (۲)
علم به زبان ساده: ۵- جهان‌های موازی (۲)

۶- شب ششم: تکامل

https://youtu.be/lPNg25HALe4

https://t.me/sh_n_halloo/33013

علم به زبان ساده: ۶- تکامل
علم به زبان ساده: ۶- تکامل

۷- شب هفتم: گونه‌های تک جنسی و دو جنسی

https://youtu.be/OARyJKbiY2U

https://t.me/sh_n_halloo/33014

علم به زبان ساده: ۷- گونه‌های تک جنسی و دو جنسی
علم به زبان ساده: ۷- گونه‌های تک جنسی و دو جنسی

۸- شب هشتم: تک همسری و دو همسری

https://youtu.be/GC_Q8Tiaf_o

https://t.me/sh_n_halloo/33015

علم به زبان ساده: ۸- تک همسری و دو همسری
علم به زبان ساده: ۸- تک همسری و دو همسری

۹- شب نهم: خیانت

https://youtu.be/PG6dCWWXOv4

https://t.me/sh_n_halloo/33016

علم به زبان ساده: ۹- خیانت
علم به زبان ساده: ۹- خیانت

۱۰- شب دهم: خانواده

https://youtu.be/YKQeqaf17lc

https://t.me/sh_n_halloo/33017

علم به زبان ساده: ۱۰- خانواده
علم به زبان ساده: ۱۰- خانواده

۱۱- شب یازدهم: از عشق چه می‌دانیم؟

https://youtu.be/3Ae9DskzLCc

https://t.me/sh_n_halloo/33364

علم به زبان ساده: ۱۱- عشق
علم به زبان ساده: ۱۱- عشق

۱۲- شب دوازدهم: دلایل تکاملی اخلاق

https://youtu.be/YeDL5VA0VXg

https://t.me/sh_n_halloo/33365

علم به زبان ساده: ۱۲- دلایل تکاملی اخلاق
علم به زبان ساده: ۱۲- دلایل تکاملی اخلاق

۱۳- شب سیزدهم: خرافات

https://youtu.be/Rh_12AUC-sg

https://t.me/sh_n_halloo/33366

علم به زبان ساده: ۱۳- خرافات
علم به زبان ساده: ۱۳- خرافات

۱۴- شب چهاردهم: اخلاق زیست‌محیطی

https://youtu.be/L0A8vud3t4g

https://t.me/sh_n_halloo/33367

علم به زبان ساده: ۱۴- اخلاق زیست‌محیطی
علم به زبان ساده: ۱۴- اخلاق زیست‌محیطی

۱۵- شب پانزدهم: سیاست

https://youtu.be/Dm_7wAZ2nL8

https://t.me/sh_n_halloo/33368

علم به زبان ساده: ۱۵- سیاست
علم به زبان ساده: ۱۵- سیاست

۱۶- شب شانزدهم: دموکراسی و دولت رفاه

https://youtu.be/Djuxics4K0I

https://t.me/sh_n_halloo/33577

علم به زبان ساده: ۱۶- دموکراسی و دولت رفاه
علم به زبان ساده: ۱۶- دموکراسی و دولت رفاه

۱۷- شب هفدهم: افزایش طول عمر

https://youtu.be/aI3Uwq6ryIA

https://t.me/sh_n_halloo/33578

علم به زبان ساده: ۱۷- افزایش طول عمر
علم به زبان ساده: ۱۷- افزایش طول عمر

۱۸- شب هجدهم: هوش مصنوعی و آینده فیزیکی جهان

https://youtu.be/8UU61Ae3rhE

https://t.me/sh_n_halloo/33579

علم به زبان ساده: ۱۸- هوش مصنوعی و آینده فیزیکی جهان
علم به زبان ساده: ۱۸- هوش مصنوعی و آینده فیزیکی جهان

۱۹- شب نوزدهم: علم و شبه علم

https://youtu.be/_cTS97i3iI4

https://t.me/sh_n_halloo/33580

علم به زبان ساده: ۱۹- علم و شبه علم
علم به زبان ساده: ۱۹- علم و شبه علم

۲۰- شب بیستم (شب آخر): مرگ فلسفه

https://youtu.be/EdEwW98HdOI

https://t.me/sh_n_halloo/33581

علم به زبان ساده: ۲۰- مرگ فلسفه
علم به زبان ساده: ۲۰- مرگ فلسفه

سایر منابع:

سری کامل آرشیو‌ «علم به زبان ساده» در یوتیوب:

https://youtube.com/playlist?list=PLM4_cyjX0iu25gJJvNxGJNUc3Ewkx1dPA

کانال تلگرامی «علم برای عموم»:

@Ali_Hadyan


سایر مطالب: