عنوان: اولین نوشته [طبیعتاً]

با سلامواقعا یک مدتی بود که به دنبال راه‌حل بودم. نوشتن را باید شروع م...