تا وقتى كه نفسى هست و دم و بازدمى داريم به قشنگياى دنيا اضافه ميكنيم. باشد كه از خودمون راضى بميريم. كانال تلگرامم: https://t.me/bymyeye