مدیر فنی CTO) IT)-برنامه نویس فول استک-دیجیتال مارکتر۳۶۰ درجه. جور دیگر میبینم ! طبیعت، متافیزیک، مدیتیشن، کتاب، شعر، استایل، موزیک ... اشتیاق سوزان من !