استراتژیست منابع انسانی، علاقه مند به حوزه های میان-رشته ای