روزنامه‌نگار سابق، استراتژیست محتوا و یو ایکس رایتر فعلی