کتابفروشی آنلاین صراط حمید . درگاه اینترنتی نشر آثار حضرت آیت‌اللّه العظمی حاج شیخ حسنعلی نجابت رحمه‌الله و حضرت آیت‌اللّه سید علی محمد دستغیب . وابسته به کانون فرهنگی مسجد قبا . شیراز