یه دانشجویی که هفت هشت هزارتا دورتر از خیلیاتونه و میخواد بعضی وقتا بیاد و بگه چقد دلش تنگ میشه و چیا دلشو تنگ میکنه؟ شایدم یکم دلتنگیش برطرف شه. مخصوصا این روزا که اضطراب هم همراه دلتنگیشه...