هم‌بنیان‌گذار فب‌لب، پنج‌اوهفت و نیم دوجین تجربه ناموفق و فعال دیگه | دانش آموخته طراحی معماری | مشغول مطالعه و تجربه در تاریخ هنر، طراحی‌پژوهی، ساخت دیجیتال و معماری