روزی خواهد آمد که شیرها،شکارِ آهو می شوند!

دلنوشته:

آهای شیرها،پلنگ ها و ببرها!

آهای درندگان عالم!

به یال و کوپال و چنگال های تیزتان ننازید!

امروز را به شکار بی محابای آهوها،دلخوش باشید.

روزی خواهد آمد؛روزی خواهد آمد که آهوها شما را شکار خواهند کرد.

خیلی راحت تر و سریع تر از زمانی که شما آنها را شکار می کردید!

فیلمِ مرتبط با دلنوشته:

گنجاندن این تصویر در اولین قصه یا اولین اپیزود از فیلم قصه های وحشی(2014:Wild Tales)،خیلی هوشمندانه بود:

در دقائق اول فیلم وقتی بازیگر زن مجله را ورق می زند و به این تصویر می رسد،هنوز نمی دانیم ماجرا از چه قرار است.هنوز نمی دانیم ماجرایی که در این قصه قرار است اتفاق بیفتد کاملاً بر خلافِ آن تصویر است.در هواپیما قرار است آهو،شکارچی باشد.گابریل پاسترناک که اصلاً در فیلم او را نمی بینیم از سوی خیلی ها مورد بی توجهی،سرزنش و خیانت قرار گرفته و یک قربانی تمام عیار است.او همه ی آنها را به طریقی در هواپیمایی که حالا سرمهماندار آن است جمع کرده،تا انتقام خود را بگیرد:

روانشناس او در نهایت تمام تقصیرها را به گردن پدر و مادر او می اندازد:«اونا می خواستن تو هر کاری که خودشون توش شکست خوردن،موفق بشی!»،پدر و مادرِ گابریل که در حیاط خانه نشسته و در حال مطالعه هستند،ناگاه متوجه می شوند که هواپیمایی در حال فرود آمدن بر روی آنهاست:

فیلم اسپانیایی قصه های وحشی،شش اپیزود یا شش قصه دارد که هر کدام از آنها به اندازه ی یک فیلم بلند می ارزد. در اینجا فقط قصه ی اول لو رفت.شما اگر این فیلم را ندیده اید می توانید از مشاهده اپیزودهای دیگر،حتی بیشتر از اپیزود اول،لذت ببرید.

مطلب قبلیم:

https://virgool.io/@Jalal-Mohseni-Sh/%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87-wpbjgiysx48s

یادش به خیر:این مطلب را در تاریخ ۱ مهر ۱۳۹۶ منتشر کردم:

https://virgool.io/@Jalal-Mohseni-Sh/%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-rv5valuq43ax

جدیدترین مطالب منتشر شده با هشتگ«حال خوبتو با من تقسیم کن»:

https://virgool.io/@ana.137588/%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%86-%D9%82%D8%B5%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%88-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C-ree2ls4ygkam
https://virgool.io/@ehsan_abd/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-wopjw63wsnbv

یک پُست خوب:

https://virgool.io/pluscriticism/irishman-hw6nvru6l61g

حُسن ختام:بخشی از نیایش های شهید چمران:

خدایا می ‏خواهم فقیر بی ‏نیاز باشم که جاذبه‏ های مادی زندگی مرا از زیبایی و عظمت تو غافل نگرداند،خدایا خوش دارم گمنام و تنها باشم تا در غوغای کشمکش‌های پوچ مدفون نشوم.خدایا دردمندم و بندبند وجودم از شدت درد صیحه می‌زند،تو مرا در بستر مرگ آسایش بخش.