تغییر رسم‌الخطّ زبان فارسی

تغییر رسم‌الخطّ زبان فارسی
از دهه‌ها پیش از انقلاب تاکنون برخی از زبان‌شناسان از ایده‌ی تغییر رسم...