مطالب مرتبط با

انگیزه

تعداد کل نوشته‌ها: ۲۸

من به آینده می اندیشم اما تو حتی نمیدونی آخرهفته چیکارکنی.

من به آینده می اندیشم اما تو حتی نمیدونی آخرهفته چیکارکنی.
از وقتی شروع کردم اینجا نوشتن و چارتا لایک گرفتم. توقع ام از خودم بیشت...

عادت در مقابل انگیزه

عادت در مقابل انگیزه
پست قبل درباره ماجراهای من در حوزه یادگیری پیانو بود و گفتم که به عنوا...

انگیزه دادن یا ندادن،مسئله این است!

مدتی پیش جمله ای از رید هافمن شنیدم که به عنوان جمله انگیزشی برای کارک...

ثابت قدم باشیم، مثل بچه ها

ثابت قدم باشیم، مثل بچه ها
بچه ها خیلی جالبند. اون ها به طور غریزی و بدون نیاز به آموزش شروع به ک...

انگیزه: مشاور، شرکت هرمی، کنکور، من

انگیزه: مشاور، شرکت هرمی، کنکور، من
آخرین امتحان دوره کاردانیم بود بعد از تموم کردن امتحان منتظر موندم تا...