مطالب مرتبط با

انگیزه

تعداد کل نوشته‌ها: ۳۴

چند شغله

سبز: شما یک چیزی به این بگویید! همه‌اش کار برعهده می‌گیرد!آبی: خب چه ک...

ما همه از هیچ به اینجا رسیده‌ایم.

ما همه از هیچ به اینجا رسیده‌ایم.
يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْ...

من به آینده می اندیشم اما تو حتی نمیدونی آخرهفته چیکارکنی.

من به آینده می اندیشم اما تو حتی نمیدونی آخرهفته چیکارکنی.
از وقتی شروع کردم اینجا نوشتن و چارتا لایک گرفتم. توقع ام از خودم بیشت...

عادت در مقابل انگیزه

عادت در مقابل انگیزه
پست قبل درباره ماجراهای من در حوزه یادگیری پیانو بود و گفتم که به عنوا...

چه چشم‌اندازی برای یادگیری زبان داری؟

چه چشم‌اندازی برای یادگیری زبان داری؟
مغزما به طور ممتد و خستگی‌ناپذیر برای رسیدن به انتظارات ذهن ناخودآگاه...