ویرگول
ورودثبت نام

ایوند

شروع نوشتن
پست‌ها: ۱۵.نویسندگان: ۱۳
جدیدترین‌ها
کارگاهدرکارگاه·
۲ سال پیش

گفتگو با حمیدرضا احمدی مدیرعامل ایوند درباره کارآفرینی در ایران

میهمان نهم پادکست کارگاه حمیدرضا احمدی بود که برای فعالان اکوسیستم استارتاپی شناخته شده است. با او درباره مسیر شغلی اش و همچنین مسیر کارآفر…
گفتگو با حمیدرضا احمدی مدیرعامل ایوند درباره کارآفرینی در ایران
شغل و کارخواندن ۱ دقیقه
۱
۰