مطالب مرتبط با

تقویم

تعداد کل نوشته‌ها: ۴

تقویم شما کدومه دفتر ثبت حوادث یا ساختار تعدیل امور

تقویم شما کدومه دفتر ثبت حوادث یا ساختار تعدیل امور
ما در روزهای پایانی سال قرار داریم. خورشید می خاهد یکبار دیگه با عدالت...

چرا برای رسیدن به اهدافمان نیازی به انگیزه نداریم؟

چرا برای رسیدن به اهدافمان نیازی به انگیزه نداریم؟
هر‌ جا سخن از هدف گذاری و موفقیت می‌شود صحبت از انگیزه هم هست. برای هر...