تولد دوباره با گنو/لینوکس

تولد دوباره با گنو/لینوکس
یادم هست اولین بار ویندوز ۹۸ را روی کامپیوتر یکی از فامیل دیدم.حس جدید...