ویرگول
ورودثبت نام

زاگرس

شروع نوشتن
پست‌ها: ۲۶۱.نویسندگان: ۱۴
جدیدترین‌ها
فرامرز انتظاری·
۷ روز پیش

سفرنامه، بخش نهم، زاگرس

از زمانی که چشم گشوده ام در دامان البرز زیسته ام و هر روز کوه های سربه فلک کشیده اش مقابل چشمانم هستند، در زمانی که در روستا تدریس داشتم، ش…
سفرنامه، بخش نهم، زاگرس
محیط زیستخواندن ۲ دقیقه
۶
۶