ویرگول
ورودثبت نام

نظام اداری

شروع نوشتن
پست‌ها: ۳.نویسندگان: ۳
جدیدترین‌ها
محمد منصوری بروجنیدرتمّت·
۱ ماه پیش

دو نکته دربارهٔ مصوبهٔ تعطیلی بعضی ادارات دولتی در شنبه‌ها

شنبه‌ها تعطیل رسمی نمی‌شود و کارگران و برخی کارمندان باید سر کار بروند.
دو نکته دربارهٔ مصوبهٔ تعطیلی بعضی ادارات دولتی در شنبه‌ها
حقوقیخواندن ۳ دقیقه
۲
۰