ویرگول
ورودثبت نام

هک رشد

شروع نوشتن
پست‌ها: ۸۱.نویسندگان: ۴۸
جدیدترین‌ها
ابوالفضل منتظری·
۷ ماه پیش

تیم‌های رشد استارتاپ: متمرکز یا غیرمتمرکز؟

استارتاپ‌ها در مسیر رشد خود نیازمند تصمیماتی هستند, گاهی نیازمند سرعت بیشتر و گاهی نیازمند نوآوری در امور هستند. اینجا مسآله تمرکز پیش میای…
تیم‌های رشد استارتاپ: متمرکز یا غیرمتمرکز؟
بازاریابیخواندن ۵ دقیقه
۲
۰