ویرگول
ورودثبت نام

ژن

شروع نوشتن
پست‌ها: ۲۷.نویسندگان: ۱۹
جدیدترین‌ها
روزنامه شریف·
۸ ماه پیش

ژن من را که ربود؟

بررسی فعالیت شرکت‌های ژنومیک به بهانۀ هک شدن اطلاعات تعدادی از کاربران 23andMeاخیرا شرکت 23andMe، یک شرکت خصوصی بیوتکنولوژی متخصص در ارائه…
ژن من را که ربود؟
سلامتخواندن ۴ دقیقه
۱
۰