چیزی که من رو به این جا جلب کرد، علاقه و سابقه‌ی بسیار زیاد من در خواندن و نوشتن بوده. من در زمینه‌های روانشناسی، سرمایه‌گذاری، کسب‌وکار، بازاریابی، نویسندگی و محتوا می‌نویسم. سایتم: bekoosh.net