اتفاق عجیبی که افتاد:انتشار ده پُست،در عرض چند ساعت،از سوی یک کاربر!

انتشار ده پُست-به فاصله اندکی از هم،در طی چند ساعت و کمتر از یک روز-توسط یک نفر در ویرگول،رکودی محسوب شود که به تازگی توسط دوست عزیزی که چهار روزی است به ویرگول پیوسته است،شکسته شد.نمی دانم متن این ده پُست چه بود که ویرگول در دسته بندی آنها عاجز ماند و هنوز هم نتوانسته آنها را دسته بندی کند.هر چند این دسته بندی ها هم چنگی به دل نمی زنند!

دلش خواسته منتشر کرده به تو چه ربطی دارد؟اصلاً تو چی کاره حسنی؟!

چنانچه فرض کنیم که تمام این مطالب از بهترین محتوا و کیفیت،برخوردار باشند.باز هم کمتر مخاطبی حاضر است ده مطلبی که همگی برای یک نفر است و پشت سر هم نوشته شده اند را بخواند.جنبه ی روانشناسی این قضیه را نمی دانم ولی مشابه این حکایت را بسیار دیده ام.

این که نویسنده ی مطالب مذکور وقتی ببیند از پست های مکررّش،کمترین استقبال هم به عمل نیامده،چه واکنشی نشان می دهد،یک بحث و این که نویسنده دیگری که پس از مدتها،یک پست خوب و پر محتوا منتشر کرده و به دلیل مصادف شدنش با انتشار این ده پُست،قرار است در لابلای پست های مذکور به فراموشی سپرده شود،بحثی دیگر!

برای این که هم برای مطالب خود و هم برای مطالب دیگران ارزش قائل شویم،بهتر است که از انتشار متوالیِ پست هایمان خودداری کنیم.شاید چند روز دیگر،مشابه همین اتفاق برای مطلب خوب ما که مدتها برای آن زحمت کشیدیم،بیفتد.


دیروز اتفاق دیگری هم رقم خورد:چهار مطلب پشت سر هم تحت عنوان«ساز و کار»منتشر شد:

تمام این چهار پُست به نوعی تبلیغ برای«پارتیشن اداری»بودند.نکته جالب این بود که یکی از این پست ها اصلاً دسته بندی نشد.دو پُست در دسته بندی«هوافضا»قرار گرفتند و یک پُست در دسته بندی«علوم»!

هشت ساعت بعد که کنترل کردم این پُست ها باقی بودند ولی 24 بعد که سر زدم،دیدم که ویرگول این پُست ها را حذف کرده است.ولی این پُُست های مکرّر،خسارت خود را به مطالب خوبی که قبل از آنها منتشر شده اند،زده است و کار دیرهنگام ویرگول،مصداق نوشداروی بعد از مرگ سهراب است!

به نظرم ویرگول باید فکری اساسی به حال این ماجرا کند.به عنوان مثال کاری کند که انتشار بیش از یک پُست در یک بازه زمانی خاص،از سوی یک کاربر،ممکن نباشد.تا آن مطلب بینوایی که خیلی خوب و به درد بخور است،در میان خیل انبوه پُُست های نه چندان پر محتوایِ یک کاربر،گم و گور نشود.شما هم اگر پیشنهادی دارید،بنویسید. بلکه اتفاق خوبی بیفتد.

مطلب قبلیم:

https://virgool.io/@Jalal-Mohseni-Sh/%DA%86%D9%87-%D9%82%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%AA%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-cmbrkjvduijq
فهرست نوشته هایی که به تازگی خواندم و به نظرم حیفه که کم خوانده شوند یا چه بهتر که بیشتر خوانده شوند(بدون ترتیب!):
https://virgool.io/@fussyv/%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%A8%D9%87-oai8tlkw6auv
حُُhttps://virgool.io/@Soheila.Rajaie/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-zw0nkykuy7gm
https://virgool.io/@seraj.hezareh/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86-lnyoowkwod0s
https://virgool.io/@mirsotude/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%DA%86%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%84-gteppzfhmzgm
https://virgool.io/@al_na_te/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-pwehuziabemz
دوستان عزیزی که جای مطلب خوبشون اینجا خالیه به بزرگی خودشون ببخشند.

حُسن ختام: