ما به حُسن تصادف ها مدیون هستیم!

یک سری از چیزها را سعی می کنیم فراموش کنیم ولی یک سری از چیزها هستند که سعی نمی کنیم آنها را در یادمان نگهداریم ولی به یاد می مانند و تا روزی که زنده ایم،فراموش نمی شوند.

به عنوان مثال آدمها و چیزهایی که موجب آزردگی خاطر ما می شوند را سعی می کنیم فراموش کنیم ولی یک سری از آدمها و چیزهایی که باعث نشاط و خاطرات خوش در ذهن ما شده اند را بدون اینکه کوچکترین تلاشی کنیم تا در ذهنمان نگه داریم،تا روزی که زنده ایم با ما و در خاطر ما،می مانند.فقط گاهی ما چون خیلی آنها را دوست داریم،کاری می کنیم که هر لحظه در ذهنمان تازه شوند.

چند تا از آدم هایی که تاکنون دیده ای و شنیده ای را نمی توانی از یاد ببری؟آدمی در طول عمر نه چندان اندکش شاید دست کم با هزار نفر آشنا شود،ولی از بین این هزار نفر،به تعداد انگشت های دست هستند که فراموش کردن آنها مُحال ممکن است.برای فراموش نکردن یک نفر،شاخص هایی مثل اینکه در کجا،چگونه و برای چه با هم آشنا شده باشیم و این آشنایی به کجا انجامیده باشد،خیلی مهم است.

غذاهای زیادی را می خوریم و طعم های بسیاری را می چشیم ولی طعم های اندکی هستند که در ذهن ما برای همیشه ثبت می شوند.

موسیقی های زیادی را می شنویم ولی تنها تعداد کمی از آنها را هر از چند گاهی زمزمه می کنیم و همیشه در ذهنمان مرور می کنیم.

فیملهای زیادی را می بینیم ولی فقط بعضی از سکانس ها و دیالوگها،برای همیشه به یادمان می مانند.

گاهی کتابهای زیادی را می خوانیم ولی فقط برخی از پاراگراف ها هرگز ما را رها نمی کنند.

در طول عمرمان به مکان های زیادی می رویم ولی تنها تعدادی از آنها را هرگز فراموش نمی کنیم.

آنچه برخی چیزها را به یادماندنی و ابدی می کند،حُسن تصادف ها،است.حسن تصادفِ سکانس یا دیالوگی از یک فیلم با وضعیت زندگی و زمانه ما.حُسن تصادف پاراگرافی از یک کتاب با حال و روز ما.
یک غذای کاملاً معمولی را در کنار یکی که دوستش داریم،در مکانی خاطره انگیز و در کنار یک موسیقی زیبا،میل می کنیم.حُسن تصادفِ برابر شدن طعم آن غذا،آن دوست،زیبایی آن مکان و آن موسیقی باعث می شوند که هیچ کدام را تا ابد فراموش نکنیم.اینگونه می شود که طعم خوش آن غذا چند برابر می شود.آن دوست برای ما عزیزتر می شود.آن مکان زیبایی اش دو چندان می شود و گوش نوازی آن موسیقی نیز مضاعف می گردد.
طراحی جالب نمای ساختمان با لکوموتیو در کشور برزیل
طراحی جالب نمای ساختمان با لکوموتیو در کشور برزیل
ما به حسن تصادف ها مدیون هستیم.باور کنید.پس بیایید قدر این حُسن تصادف ها را بیشتر بدانیم.

مطلب قبلیم:

https://virgool.io/@Jalal-Mohseni-Sh/%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D8%B3%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-p8lylnfuyuwm

آخرین مطالب منتشر شده در چالش«حال خوبتو با من تقسیم کن»:

https://virgool.io/@azarakhshaaa/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7-wmsj33kyacxl
https://virgool.io/@ana.137588/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%86%D8%B4%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%B9%D9%84%D9%88%DB%8C-ouqnzsddizfo
https://virgool.io/@ana.137588/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%87-anvzdkkayafr

حُسن ختام:

خاطره مرحوم فریدون مشیری از شعر کوچه:

https://www.aparat.com/v/QBFPT

دکلمه شعر «کوچه»:

https://www.aparat.com/v/Rw5Bs