سروش هستم و تو http://haminshekli.ir با صاحبین کسب و کار های موفق آنلاین مصاحبه میکنم و در مورد دیجیتال مارکتینگ مینویسم.