لطفا دهه هفتادی‌ها را استخدام نکنید

لطفا دهه هفتادی‌ها را استخدام نکنید
یک پست کوتاه درباره برابری همه دهه‌های سنی و لزوم احترام به دهه‌های مخ...