نوشتن یکی از سخت ترین کارهای دنیا برای منه، برعکس توهم و رویاپردازی و خیال حالا میخوام این توهمات و بنویسم هنوز نمیدونم دقیقا چی مینویسم ولی قرار فقط بنویسم...