برنامه‌نویس و مدیر فنی سابق، فعال در حوزه استخدام و جذب، علاقه‌مند به ساختن! ساختن محصول، فرآیندها، تیم‌ها و ...