دانشجوی کامپیوتر هستم ولی به تاریخ و تمدن علاقه دارم !