توسعه‌دهندۀ نرم‌افزار، علاقه‌مند به اقتصاد و سینما.