دکتری کسب و کار حرفه ای ،کوچ حرفه ای ، پژوهشگر حوزه مدیریت. ( در صورتی که به حوزه مدیریت، کوچینگ ، بیزینس و کسب و کار علاقه دارید، هر روز مطالب من را مطالعه کنید)