از بس همه معلم زبان شدن دیگه روم نمیشه بگم معلم زبانم. برای همین زدم تو کار سوشال موشال