یه مدیر پروژه کم حرف و کم حوصله اما منظم || عضوی از جامعه #نوآوری_باز ایران || عاشق برندینگ || گاهی از تجربیاتم می‌نویسم و گاهی دل‌نامه || مهندسم ولی ماهان صدام کنید