در ایران قدم و قلم می‌زنم! بر اساس جایگاه سایت ویرگول و نیز سئوکاری خودم، برخی مطالبم جزو نتایج صفحه اول گوگل است؛ مانند کلمات کلیدی: چک لیست سئو، برنح، سویق، هاضوم، حوزه علمیه، طهران