تولید محتوا و نویسندگی، مدیریت محتوا و سردبیری؛ در برخی مجلات (خردسال تا بزرگ‌سال)، سایت‌ها، بازار اینترنتی باسلام، بعضی از مراکز علمی و فرهنگی، قدم و قلم می‌زنم. @mimzendegi و @mimzendegie