هنر.مهندسی.مدیریت | مدیرمحصول لیمومی | من یه ایده بزرگ دارم که اونقدر بزرگه که از ذهنم زده بیرون! آبکش ذهن من، چیزی تو خودش نگه نمیداره! مطالب من از چیزایی هست که دوست داشتم با شما به اشتراک بذارم...