پارادایم یه آژانس خلاقه است که خدمات دیزاین، برند و طراحی محصول ارائه میده؛ اینجا از حال و هوای کار توی پارادایم و چالش‌هایی که باهاش درگیر هستیم می‌نویسیم