از اساتید غر زنی... به صورت تفننی بازنده‌ی بیلیارد... و یک کارآفرین تقریبا نسبتا نیمه موفق هستم. اینجا سعی میکنم خیلی خودمونی بنویسم. شخصاً از متن‌های خشک و به شدت ادبی فراری ام.