من رضا هستم.. نوجوانی که به نوشتن، زبان، وردپرس و هرآنچه درباره تکنولوژی علاقه دارد و سال دهم ریاضی فیزیک را در مدرسه سمپاد لنگرود می گذارند؛ به قول دبیر ادبیاتمان، شهری ساحلی با ویژگی های بهشت گونه