کارشناس نرم افزار |‌ کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات | DBA دانشگاه تهران | مشاور توسعه کسب و کار دیجیتال | مدیر مرکز فین‌تک بانک انصار